Sempozyuma özet bildiri ile katılan ve bildiri kitabında tam metin basılmasını isteyen katılımcıların ve tam metin dosyalarında değişiklik yapmak isteyen katılımcıların bildirilerini 1 Eylül gününe kadar aşağıda verilen örnek bildiri formatında hazırlayıp iets18batman@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Örnek Tam Metin Bildiri